นากาโนะช้อบ (สาขา บีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ)

นากาโนะช้อบ (สาขา บีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ)

Address: 
รถไฟฟ้าลอยฟ้า บีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ เส้นสีลม เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Open Time: 
10.00 - 20.30 น.