นากาโน เบส โคีท

นากาโน เบส โคีท

Capacity / Volume:: 
5 ml.